Scanning

  • Ultralydscanning af bughulen og bløddele.
  • Udvidet hjertescanning: diagnostisering af Hypertrofisk cardiomyopati (HCM), Dilaterert cardiomyopati, Aortastenose, Pulmonal stenose og hjerteflimmer.

Desuden er vi certificeret til at screene for mitralprolaps hos Cavalier King Charles spaniel, hypertrofisk cardiomyopati (HCM) hos katte og cystenyrer (PKD) hos perserkatte.​