Reproduktion

Tæven har i forbindelse med sin løbetid en længere periode med tiltrækning fra hanhunde. Tævens frugtbare periode er dog relativt kort, og det er i forbindelse med inseminering og ønske om drægtighed derfor ofte en fordel at vide, hvornår denne periode finder sted. Et præcist tidspunkt til succesfuld befrugtning af tæve er svært, da der er flere variabler i spil, herunder tævens nedarvede fertilitet og hanhundens sæd, der kan være af blandet kvalitet. Relevante redskaber til forsøg på bestemmelse af frugtbare periode er bl.a. vaginalskrab og måling af hormonet progesteron vha. en blodprøve.

Vaginalskrab er gode til at angive, hvornår hunden nærmer sig ægløsning, men et mere præcist tidspunkt for ægløsning findes bedst ved at måle på tævens progesteronniveau.

Progesteron er et hormon, der produceres fra ægget i æggestokken. Progesteronniveau'et stiger langsomt i perioden op til ægløsning, for så at stige kraftigt omkring tidspunktet for ægløsning. Ved en eller flere målinger af progesteron hos tæven i løbetid, kan tidspunktet for ægløsning fastlægges med en relativ god sikkerhed, afhængig af, hvilken test der anvendes.

Den hyppigst anvendte test i øjeblikket er et test-kit, der vha. en blodprøve kan angive et interval for hundens progesteronniveau. Da der er tale om et interval snarere end et nøjagtig tal, giver dette testen en grad af usikkerhed i forhold til angivelsen af tidspunktet for ægløsning.

Ønskes usikkerheden nedsat, kan der anvendes en maskine til måling af progesteron i kroppen. Denne maskine anvender på samme måde blod, men angiver, i stedet for et interval, en værdi for progesteronniveauet. Denne form for måling foretages i øjeblikket kun få steder i Danmark.

Vi har nu fået denne maskine i vores laboratorium, så vi dermed kan hjælpe med at fastsætte det optimale parrings/inseminerings tidpunkt.

I forbindelse med kunstig inseminering, kan vi foretage intrauterin inseminering,

​Resultatet kommer efter ca. 30 min. - 2 timer.

Progesteron værdier:
< 1 ng/ml. mindst 4 dage til ægløsning.
3-4 ng/ml. 1-2 dage til ægløsning.
5-7 ng/ml. ægløsning - parring/inseminering 2+3 dage senere.
8-11 ng/ml. parring/inseminering 1+2 dage senere.
11-19 ng/ml. parring/inseminering samme dag.
> 19 ng/ml. parring/inseminering samme dag.

Priser:
1. Progesteronmåling inkl. gynækologisk undersøgelse og cellesvaber 1011,-
2. Progesteronmåling inkl. gynækologisk undersøgelse og cellesvaber 873,-
3. og evt. følgende progesteronmåling og cellesvaber 736,-
Inseminering + sædundersøgelse 1043,75 kr